Нормативні документи

Статут

Положення про “ФПФК” “ДонУЕП”

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про циклову комісію

Положення про Педагогічну раду

Положення про Методичну раду

Положення про Адміністративну раду

Положення про Наглядову раду

Положення про Приймальну комісію

Положення про Студентське самоврядування

Положення про проведення практики

Положення про відрахування, переведення та поновлення

Орієнтований план підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Права та обов’язки здобувачів фахової передвищої освіти