Перелік дисциплін

Перелік дисциплін для ОКР «Молодший спеціаліст» (ОПС “Фаховий молодший бакалавр”)
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
на 2020/2021 навчальний рік

 з/пНазва дисципліни
1Основи філософських знань
2Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
3Правознавство
4Історія України
5Соціологія
6Українська мова (за професійним спрямуванням)
7Культурологія
8Фізичне виховання
9Політична економія
10Вища математика
11Інформатика і комп’ютерна техніка (основи комп’ютерної техніки)
12Економіка підприємства
13Фінанси підприємств
14Бухгалтерський облік
15Статистика
16Безпека життєдіяльності
17Екологія
18Податкова система (курсова робота)
19Банківські операції
20Основи охорони праці
21Податкова система
22Фінанси
23Гроші і кредит
24Бюджетна система
25Казначейська справа
26Бухгалтерський облік та звітність у комерційних банках
27Страхові послуги
28Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
29Політологія
30Культура ділового спілкування
31Основи економічної теорії
32Менеджмент
33Охорона праці в галузі
34Фінансове право
35Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
36Фінансовий ринок
37Ринок цінних паперів
38Фінансова статистика
39Фінансовий аналіз
40Вступ до спеціальності
41Виробнича практика