Перелік дисциплін

Перелік дисциплін для ОКР «Молодший спеціаліст» (ОСП “Фаховий молодший бакалавр”)
спеціальності 081 «Право»
галузі знань 08 «Право»
на 2020/2021 навчальний рік

 з/пНазва дисципліни
1Основи філософських знань
2Правознавство
3Історія України
4Культурологія
5Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
6Політологія
7Українська мова (за професійним спрямуванням)
8Фізичне виховання
9Юридична деонтологія
10Основи охорони праці
11Конституційне право України
12Основи римського приватного права
13Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні
14Адміністративне право
15Фінансове право
16Цивільне право
17Державне (конституційне) право зарубіжних країн
18Кримінальне право
19Теорія держави і права
20Історія держави і права України
21Історія держави і права зарубіжних країн
22Інформатика і комп’ютерна техніка (основи комп’ютерної техніки)
23Безпека життєдіяльності
24Екологія
25Соціологія
26Культура ділового спілкування
27Міжнародне право
28Діловодство
29Історія вчень про державу та право
30Організація судових та правоохоронних органів
31Інформаційно-юридичні технології
32Латинська мова
33Вступ до спеціальності
34Охорона праці в галузі
35Основи економічної теорії
36Логіка
37Виробнича практика